Mapa organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lubińskiego


Fragment nazwy organizacji:

Miasto lub miejscowość:


Kategoria:

Fundacja
Klub sportowy
Ochotnicza Straż Pożarna
Spółdzielnia
Stowarzyszenie
(wszystkie)

Obszar aktywności:


Bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Ratownictwo i ochrona ludności
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie organizacji pozarządowych
Nauka, kultura, ekologia
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce
Ochrona praw
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Sport, turystyka, wypoczynek
Turystyka i krajoznawstwo
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą


Znalezione wyniki: 246

A Tacy Sami Stowarzyszenie przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie

Stowarzyszenie

Składowa 3; 59-300 Lubin

tel:721002005 ()

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Oddział Aeroklubu Polskiego

Klub sportowy

Spacerowa 9; 59-300 Lubin

tel:76 846 10 71 ()

Aguila Blanca - Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt

Stowarzyszenie

Różana 3; 59-300 Osiek


Automobilklub "Zagłębie Miedziowe" Lubin

Stowarzyszenie

Chróstnik 61b lok. 1; 59-311 Chróstnik

tel:76 844 80 61

Centrum Młodzieżowe "Oratorium"

Stowarzyszenie

Bolesława Chrobrego 7; 59-300 Lubin

tel:71 317 34 97 wew. 23

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Lubinie

Stowarzyszenie

Leśna 6; 59-300 Lubin

tel:76 749 23 75

Civis Europae

Stowarzyszenie

Pawia 41; 59-300 Lubin

tel:76 846 37 71

Dolnośląski Instytut Eksploracyjno - Historyczny

Stowarzyszenie

Platynowa 41; 59-300 Lubin


Dolnośląskie Stowarzyszenie Bilardowe

Stowarzyszenie

Prymasa Polski Stefana ; 59-300 Lubin

tel:76 846 38 20

Dolnośląskie Towarzystwo Rozwoju Biznesu

Stowarzyszenie

Polna 2a; 59-300 Lubin

tel:22 244 25 30

Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział w Lubinie

Stowarzyszenie

Odrodzenia 16; 59-300 Lubin

tel:76 847 56 87

Fundacja "Nie Jesteś Sam"

Fundacja

Stary Lubin 29 lok. B; 59-300 Lubin


Fundacja For Art

Fundacja

Łukasiewicza 3; 59-300 Lubin


Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży

Fundacja

Kamienna 69 lok. 7; 59-300 Lubin

tel:603894607

Fundacja Ochrony Zdrowia

Fundacja

Żurawia 39 lok. 9; 59-300 Lubin

tel:76 844 65 05

Fundacja Polska Miedź

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 48; 59-301 Lubin

tel:76 747 81 32

Fundacja Pomocy dla Młodzieży im. św. Jana Bosco

Fundacja

Jana Pawła II 58; 59-300 Lubin

tel:76 841 52 06

Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja

Wrzosowa 18; 59-300 Lubin


Fundacja Równe Szanse

Fundacja

Orsk 73; 59-305 Orsk


Fundacja Sportowa "Mustang"

Fundacja

Niemstów 40; 59-323 Niemstów


Fundacja Zdrowia Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Fundacja

M. Skłodowskiej-Curie 66; 59-301 Lubin

tel:76 846 01 60

Gminny Klub Sportowy "Sparta"

Klub sportowy

Polkowicka 23; 59-305 Rudna

tel:693472630 ()
faks:spartarudna@interia.eu ()

Gminny Klub Sportowy "Transportowiec"

Klub sportowy

ul. Grabowa 6 lok. 1, 59-300 Lubin; 59-300 Kłopotów

tel:76 842 74 13

Górnik Lubin przy Związku Zawodowym Pracowników Dołowych

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 188; 59-300 Lubin

tel:76 748 23 91

Jacht Klub Zagłębia Miedziowego "Chalkos" w Lubinie

Klub sportowy

Marii Skłodowskiej-Curie ; 59-300 Lubin

tel:76 846 10 10

Jestem-Działam-Pomagam "JDP"

Stowarzyszenie

Tysiąclecia 8 lok. 6; 59-300 Lubin

tel:76 843 60 58

Karate Goju Ryu Shuseikan Poland

Klub sportowy

Mickiewicza 31; 59-330 Ścinawa

tel:607341933

Klub Abstynenta Arka przy Parafii Św. M. Kolbe

Stowarzyszenie

Orla 32; 59-300 Lubin

tel:76 844 50 90

Klub Górski "Problem"

Stowarzyszenie

Rynek 11; 59-300 Lubin


Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do

Stowarzyszenie

Al. KEN 6a; 59-300 Lubin

tel:76 847 86 64

Klub Rekreacji Ruchowej "Tramp"

Klub sportowy

Kopernika 7; 59-300 Lubin

tel:76 844 23 22

Klub Sportowy "FC Małomice" w Lubinie

Klub sportowy

Małomicka 60 lok. 8; 59-300 Lubin

tel:727237835

Klub Sportowy "Skarpa" Orsk

Klub sportowy

Orsk 38; 59-305 Orsk

tel:76 843 50 38

Klub Sportowy "Unia" Szklary Górne

Klub sportowy

Szklary Górne 50f; 59-335 Szklary Górne

tel:691788171

Klub Szachowy "Junior"

Klub sportowy

Kamienna 5; 59-300 Lubin

tel:609580305

Klub Wysokogórski w Lubinie

Klub sportowy

Rynek 11; 59-300 Lubin

tel:608610564

Liga Obrony Kraju - Zarząd Rejonowy

Stowarzyszenie

1 Maja 5; 59-300 Lubin


Lubin - Twoim Miastem

Stowarzyszenie

Odrodzenia 26; 59-300 Lubin


Lubińska Grupa Płetwonurkowa

Klub sportowy

Lubińska 76; 59-335 Obora

tel:604798331 ()

Lubiński Klub Fantastyki "Ostatnie Przymierze"

Stowarzyszenie

Krupińskiego 69 lok. 8; 59-300 Lubin

tel:605559169

Lubiński Klub Jeździecki "Tarpan" w Krzeczynie Wielkim

Klub sportowy

Krzeczyn Wielki 11; 59-311 Krzeczyn Wielki

tel:76 840 87 01

Lubiński Klub Karate Kyokushin

Klub sportowy

Chełmońskiego 10; 59-300 Lubin

tel:609807450

Lubiński Klub Kick-Boxingu "Fight Factory"

Klub sportowy

Piotra Michałowskiego 15; 59-300 Lubin

tel:76 840 85 43

Lubiński Klub Olimpijczyka

Klub sportowy

Gorzyca 49b; 59-311 Gorzyca

tel:76 840 89 35 ()

Lubińskie Centrum Tenisowe "Top Tenis"

Klub sportowy

Asnyka 43 lok. 8; 59-300 Lubin


Lubińskie Forum Oświatowe

Stowarzyszenie

Odrodzenia 32; 59-300 Lubin


Lubińskie Stowarzyszenie "Równe Szanse"

Stowarzyszenie

Odrodzenia 26; 59-300 Lubin

tel:76 746 57 56

Lubińskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Stowarzyszenie

Wrzosowa 170; 59-300 Lubin

tel:76 844 62 72

Lubińskie Stowarzyszenie Motocrossu "Bry-Tech Racing"

Stowarzyszenie

Chróstnik 54; 59-311 Chróstnik

tel:787585570 ()
e-mail:icotunapisac@wp.pl

Lubińskie Stowarzyszenie Muzyczne - Muzyczna Przyszłość

Stowarzyszenie

Komisji Edukacji Narodowej 6a; 59-300 Lubin

tel:76 844 25 18

Lubińskie Stowarzyszenie Taksówkarzy Osobowych "Tele-Taxi"

Stowarzyszenie

Modrzewiowa 4 lok. 34; 59-300 Lubin

tel:76 844 44 14

Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

Stowarzyszenie

Komisji Edukacji Narodowej 6a; 59-300 Lubin

tel:76 846 74 00

Ludowy Klub Sportowy "Huzar" Raszówka

Klub sportowy

Odzyskana 34; 59-307 Raszówka

tel:76 844 83 62

Ludowy Klub Sportowy "Iskra" w Księginicach

Klub sportowy

ul. Kamienna 34; 59-300 Księginice

tel:76 840 84 09

Ludowy Klub Sportowy "Platan"

Klub sportowy

Siedlce 26; 59-300 Siedlce

tel:76 844 92 88
www:Sport, turystyka, wypoczynek

Ludowy Klub Sportowy "Sparta" Parszowice

Klub sportowy

Parszowice 8; 59-330 Parszowice

tel:76 843 27 66
faks:76 843 27 66

Ludowy Klub Sportowy "Unia" Miłoradzice

Klub sportowy

Miłoradzice 67; 59-323 Miłoradzice

tel:76 844 86 02

Ludowy Klub Sportowy "Victoria" Niemstów

Klub sportowy

Niemstów 9; 59-300 Niemstów

tel:607335928

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy LUKS Ziemia Lubińska

Klub sportowy

Czerniec 1a; 59-300 Czerniec

tel:76 846 11 84 ()
faks:76 746 89 71 ()
e-mail:ziemialubinska@interia.pl

Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Dziewin

Klub sportowy

Tadeusza Kościuszki 41 lok. 5; 59-330 Ścinawa

tel:76 843 73 62

Ludowy Związek Sportowy Szkolnego Koła Sportowego w Raszówce

Klub sportowy

Macieja Rataja 1; 59-307 Raszówka

tel:76 844 81 33

Miedziowe Stowarzyszenie Open Sport w Lubinie

Stowarzyszenie

Piłsudskiego 2; 59-300 Lubin

tel:76 724 98 81

Międzyszkolny Klub Sportowy "Cuprum" w Lubinie

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 842 16 10

Międzyszkolny Klub Sportowy "Ustronie" w Lubinie

Klub sportowy

Leszczynowa 9 lok. 13; 59-300 Lubin

tel:76 842 77 87

Międzyszkolny Klub Sportowy - "Cuprum" Lubin - Piłka Siatkowa

Klub sportowy

Niepodległości 31; 59-300 Lubin

tel:602177281

Międzyszkolny Klub Sportowy Piranie

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 746 83 20

Międzyszkolny Lekkoatletyczny Klub Sportowy "Zagłębie Miedziowe"

Klub sportowy

Adama Mickiewicza 90 lok. 48; 59-300 Lubin


Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy "Sokół" - Lubin

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 724 73 00

Międzyszkolny Związek Sportowy "Parasol"

Klub sportowy

Legnicka 1; 59-300 Lubin

tel:76 844 44 12

Miejski Klub Bokserski "Górnik"

Klub sportowy

Marii Skłodowskiej-Curie 46; 59-300 Lubin

tel:606299474

Miejski Klub Sportowy "Odra"

Klub sportowy

Sportowa 16; 59-330 Ścinawa

tel:76 841 26 37

Miejski Klub Sportowy "Zagłębie" Lubin

Klub sportowy

Marii Skłodowskiej-Curie 98; 59-300 Lubin

tel:76 847 85 60

Nauka i Sport Fundacja Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie

Fundacja

Sybiraków 11; 59-300 Lubin


Ochotnicza Straż Pożarna w Chobieni

Stowarzyszenie

Nadrzeczna; 59-340 Chobienia


Ochotnicza Straż Pożarna w Czerńcu

Ochotnicza Straż Pożarna

Czerniec 6; 59-300 Czerniec

tel:76 841 88 74

Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycy

Ochotnicza Straż Pożarna

Gorzyca 36; 59-311 Gorzyca

tel:76 840 87 07
faks:76 840 87 07

Ochotnicza Straż Pożarna w Gwizdanowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Gwizdanów; 59-305 Gwizdanów


Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeczynie Wielkim

Ochotnicza Straż Pożarna

Krzeczyn Wielki 32b; 59-311 Krzeczyn Wielki

tel:76 840 87 92

Ochotnicza Straż Pożarna w Księginicach

Ochotnicza Straż Pożarna

Księginice 31; 59-300 Księginice

tel:76 840 84 09

Ochotnicza Straż Pożarna w Niemstowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Niemstów 81; 59-323 Niemstów

tel:76 841 88 01

Ochotnicza Straż Pożarna w Orsku

Ochotnicza Straż Pożarna

Orsk 28; 59-305 Orsk

tel:76 843 91 82

Ochotnicza Straż Pożarna w Parszowicach

Ochotnicza Straż Pożarna

Parszowice 63a; 59-330 Parszowice

tel:76 843 27 58

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszówce

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Juliana Marchlewskiego 4; 59-307 Raszówka

tel:609272548

Ochotnicza Straż Pożarna w Raszowej

Ochotnicza Straż Pożarna

Raszowa 28; 59-323 Miłoradzice


Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej

Ochotnicza Straż Pożarna

Parkowa 7; 59-305 Rudna


Ochotnicza Straż Pożarna w Rynarcicach

Ochotnicza Straż Pożarna

Rynarcice; 59-305 Rynarcice


Ochotnicza Straż Pożarna w Ścinawie

Ochotnicza Straż Pożarna

Mickiewicza 37 lok. 1; 59-330 Ścinawa

tel:76 843 64 98

Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Górnych

Ochotnicza Straż Pożarna

Szklary Górne 24; 59-335 Szklary Górne

tel:76 844 84 74

Ochotnicza Straż Pożarna w Tymowej

Ochotnicza Straż Pożarna

Tymowa 60a; 59-330  Tymowa

tel:76 843 55 57

Ochotnicza Straż Pożarna w Wielowsi

Ochotnicza Straż Pożarna

Wielowieś 43a; 59-330 Wielowieś


Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Zaborów 12; 59-330 Zaborów

tel:76 843 50 51

Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnej Wodzie

Ochotnicza Straż Pożarna

Zimna Woda 13; 59-307 Zimna Woda

tel:76 841 89 02

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego "Zagłębie Miedziowe" w Lubinie

Stowarzyszenie

Rynek 22; 59-300 Lubin

tel:76 844 24 10

Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Ziemi Lubińskiej

Stowarzyszenie

Leśna 8; 59-300 Lubin

tel:76 844 32 01

Oddział Stowarzyszenia Współpracowników Salezjańskich Wspólnota Lokalna "Lubin - Centrum"

Stowarzyszenie

Bolesława Chrobrego 7; 59-300 Lubin

tel:76 844 41 40

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Tymoterapii im. prof. Jeremiego Czaplickiego

Stowarzyszenie

Sienkiewicza 17 lok. 1; 59-300 Lubin

tel:76 844 39 76
faks:76 844 39 76

Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki

Klub sportowy

Odrodzenia 28b; 59-300 Lubin


Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 842 16 10

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jana Bosko w Lubinie

Stowarzyszenie

Jana Pawła II 58; 59-300 Lubin

tel:76 844 77 95

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Urszuli

Stowarzyszenie

Gwizdanów 33B; 59-305 Gwizdanów

tel:67 843 41 44 ()
e-mail:zuch@wp.pl

Polski Związek Niewidomych - Koło Terenowe

Stowarzyszenie

Traugutta 8 lok. 3; 59-300 Lubin

tel:76 844 32 85

Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło "Lubin ZBGH-PMT"

Klub sportowy

Bolesława Krupińskiego 1; 59-300 Lubin

tel:76 852 47 48

Polskie Centrum Mediacji - Punkt Punkt Mediacyjny w Lubinie

Stowarzyszenie

Lubin; 59-300 Lubin

tel:76 724 75 10

Polskie Towarzystwo Dobroczynne "Serca - Sercom"

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 14; 59-302 Lubin

tel:76 844 28 65

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne - Oddział Lubin

Stowarzyszenie

Armii Krajowej 1; 59-300 Lubin


Porozumienie Samorządowe

Stowarzyszenie

Miedziana 11 lok. 5; 59-300 Lubin

tel:76 842 56 36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Stowarzyszenie

Składowa 3; 59-300 Lubin

tel:76 847 96 91

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubinie

Stowarzyszenie

Jana Kilińskiego 12b lok. 302; 59-300 Lubin

tel:76 841 21 21

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubinie

Klub sportowy

Księcia Ludwika Pierwszego 5; 59-300 Lubin


Równe Szanse

Stowarzyszenie

Królowej Jadwigi 9; 59-330 Ścinawa

tel:76 841 26 46
e-mail:www.rowneszansescinawa.pl

Salezjański Ruch Troski o Młodzież "Saltrom" - Oddział

Stowarzyszenie

Odrodzenia 13 lok. 11; 59-300 Lubin


Salezjańskie Centrum Sportowe "Amico"

Klub sportowy

Prusa 4; 59-300 Lubin

tel:76 844 10 12

Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 59 w Lubinie

Stowarzyszenie

Pawia 41; 59-300 Lubin

tel:76 846 37 71

Skautowy Klub Techniki

Stowarzyszenie

Asnyka 37c; 59-300 Lubin


Społeczna Fundacja "Zdrowe Serce"

Fundacja

Skłodowskiej-Curie 64; 59-300 Lubin

tel:76 846 02 43

Społeczne Stowarzyszenie Spółdzielców

Stowarzyszenie

Żurawia 19 lok. 7; 59-300 Lubin

tel:506034400

Stowarzyszenie "Aktywny Dziewin"

Stowarzyszenie

Dziewin 9; 59-330 Dziewin

tel:76 843 58 31
faks:aktywnydziewin@vp.pl

Stowarzyszenie "Bocianie Gniazdo"

Stowarzyszenie

Miroszowice 8E; 59-300 Lubin

tel:663 815 776 ()
e-mail:miroszowice.bocianiegniazdo@wp.pl

Stowarzyszenie "Bukowna - Wczoraj, Dziś, Jutro"

Stowarzyszenie

Bukowna 5; 59-323 Bukowna


Stowarzyszenie "Centrum Miedziorytu"

Stowarzyszenie

Karkonoska 1; 59-300 Lubin

tel:76 844 43 12

Stowarzyszenie "Chobienia od Nowa"

Stowarzyszenie

Rynek 8 lok. 1; 59-305 Chobienia


Stowarzyszenie "Dać Nadzieję"

Stowarzyszenie

Parkowa 8; 59-300 Lubin

tel:76 842 38 40

Stowarzyszenie "Dominik"

Stowarzyszenie

Jana Pawła II 58; 59-300 Lubin

tel:76 844 75 52

Stowarzyszenie "Forum Gospodarcze Lubin"

Stowarzyszenie

M. C. Skłodowskiej 91b; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski"

Stowarzyszenie

Miedziana 4 lok. 6; 59-300 Lubin

tel:501165727

Stowarzyszenie "Jeden Lubin"

Stowarzyszenie

Budziszyńska 82 lok. 2; 59-300 Lubin

tel:606302066

Stowarzyszenie "Jeżdżę Bezpiecznie"

Stowarzyszenie

Jaśminowa 21 lok. 9; 59-300 Lubin

tel:601263042

Stowarzyszenie "Lubin Miasto Mistrzów"

Stowarzyszenie

Pawia 32 lok. 7; 59-300 Lubin

tel:501476977

Stowarzyszenie "Lubińska Grupa Filmowa Uisel Studio"

Stowarzyszenie

Kopalniana 13; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Monar" - Ośrodek dla Bezdomnych i Maltretowanych Matek z Dziećmi "Markot VI"

Stowarzyszenie

Mickiewicza 38; 59-330 Ścinawa

faks:marot6@free.ngo.pl
e-mail:markot6@interia.pl

Stowarzyszenie "Młody Lubin"

Stowarzyszenie

Leśna 13 lok. 31; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Nowy Lubin"

Stowarzyszenie

Stary Lubin 15; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Palium" w Lubinie

Stowarzyszenie

Bema 6; 59-300 Lubin

tel:768401673

Stowarzyszenie "Piast"

Stowarzyszenie

Odrodzenia 2a lok. 7; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Pomagamy Jak Możemy"

Stowarzyszenie

Gwizdanów 25; 59-305 Gwizdanów


Stowarzyszenie "Pro Humanitatis"

Klub sportowy

Szklary Górne 51c; 59-300 Szklary Górne

tel:76 849 73 00
faks:76 849 73 02
e-mail:sosszklary@o2.pl

Stowarzyszenie "Razem dla Lubina"

Stowarzyszenie

M. Skłodowskiej-Curie 14b; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Razem dla Montessori"

Stowarzyszenie

Pawia 41; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie "Realna Nadzieja"

Stowarzyszenie

Szpakowa 17; 59-300 Lubin

tel:504619490

Stowarzyszenie "Samoobrona" Kupców Bazarowych

Stowarzyszenie

Odrodzenia; 59-300 Lubin

tel:76 842 77 97

Stowarzyszenie "Stop Arogancji"

Stowarzyszenie

Cedyńska 3 lok. 11; 59-300 Lubin

tel:693743349

Stowarzyszenie "Stop Cukrzycy i Otyłości"

Stowarzyszenie

M. Skłodowskiej-Curie 54; 59-300 Lubin

tel:76 847 86 02

Stowarzyszenie "Strzał w 10-tkę"

Stowarzyszenie

Prymasa Polski Kard. ; 59-300 Lubin

tel:76 847 57 76

Stowarzyszenie - "Szkoła Przyszłości"

Stowarzyszenie

Szpakowa 1; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Lubinie "Absolwent"

Stowarzyszenie

Rynek 11; 59-300 Lubin

tel:76 746 06 70

Stowarzyszenie Animatorów Kultury i Edukacji

Stowarzyszenie

Srebrna 6; 59-300 Lubin

tel:76 841 50 95

Stowarzyszenie Edukacja Chróstnik

Stowarzyszenie

Chróstnik 60; 59-311 Chróstnik

tel:76 849 72 90 ()
e-mail:edukacja@chrostnik.edu.pl

Stowarzyszenie Edukacyjne "Mostek"

Stowarzyszenie

Piaskowa 3; 59-305 Rudna


Stowarzyszenie Ekologów "Ziemia i My"

Stowarzyszenie

Grabowa 10 lok. 3; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 66 lok. 23; 59-301 Lubin

tel:76 847 86 54
faks:76 847 86 54

Stowarzyszenie Integracji Społecznej - Klub Abstynentów i Ich Rodzin "Ariadna"

Stowarzyszenie

Orzeszkowej 11; 59-300 Lubin

tel:607600831

Stowarzyszenie Integracyjne Osób Uzależnionych i Ich Rodzin "Krokus"

Stowarzyszenie

Budowniczych LGOM 55 lok. 12; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa - Zarząd Oddziału Lubin

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 48; 59-300 Lubin

tel:76 847 82 67

Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych "Halo-Taxi" Lubin

Stowarzyszenie

M. Skłodowskiej Curie 176; 59-300 Lubin

tel:76 844 44 22

Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych "Radio-Echo-Taxi"

Stowarzyszenie

Modrzewiowa 4 lok. 34; 59-300 Lubin

tel:76 844 44 50

Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych "Rondo - Taxi" w Lubinie

Stowarzyszenie

Leszczynowa 7 lok. 19; 59-300 Lubin

tel:76 844 44 90

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Płomień"

Stowarzyszenie

Tysiąclecia 11 lok. 11; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Klub Sportowy "Ustronie III" w Lubinie

Stowarzyszenie

Krupińskiego 43 lok. 5; 59-300 Lubin

tel:76 746 51 42

Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii "Agata" Powiatu Lubińskiego

Stowarzyszenie

Sienkiewicza 3; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Olimp" przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie

Stowarzyszenie

Kopernika 7; 59-300 Lubin

tel:76 746 06 70

Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców "Kupiec Lubiński"

Stowarzyszenie

Legnicka 13 lok. 13; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Kupców, Producentów i Rzemieślników w Ścinawie

Stowarzyszenie

Głogowska 3a; 59-330 Ścinawa


Stowarzyszenie Lotnicze Polskiej Miedzi

Stowarzyszenie

Spacerowa 9; 59-301 Lubin


Stowarzyszenie Maltański Krzyż - MK Lubin

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 188; 59-300 Lubin

tel:76 748 23 33

Stowarzyszenie Miłośników Gór

Stowarzyszenie

Pawia 41; 59-300 Lubin

tel:669424337

Stowarzyszenie Miłośników Koszykówki Lubin

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 70 lok. 23; 59-301 Lubin

tel:609626889

Stowarzyszenie Motocykliści Lubin

Stowarzyszenie

Leszczynowa 8 lok. 19; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Lubinie

Stowarzyszenie

Mikołaja Kopernika 7; 59-300 Lubin

tel:Mikołaja Kopernika 7

Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Kulturotwórczych i Wychowania Przez Sztukę "Zejdź z Ulicy"

Stowarzyszenie

Rzemieślnicza 9; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie na rzecz Integracji i Rozwoju Regionu "Nasz Region"

Stowarzyszenie

M. Skłodowskiej-Curie 88; 59-301 Lubin

tel:502368545

Stowarzyszenie na rzecz Lepszego Lubina - Lepszy Lubin

Stowarzyszenie

Szybowa 44 lok. 1; 59-300 Lubin

tel:76 842 28 66

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Na Przekór Niemożliwium"

Stowarzyszenie

Kalinowa 10 lok. 2; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie na rzecz Promocji i Rozwoju Powiatu Lubińskiego "Lubin 2006"

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 14b; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie na rzecz Rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

Stowarzyszenie

Jana Kilińskiego 8; 59-300 Lubin

tel:76 744 21 21

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Skowronków”

Stowarzyszenie

Bolanów 1; 59-311 Bolanów

tel:76 840 86 66 ()
faks:76 840 86 66 ()

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lubina - Teraz Lubin

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 88; 59-301 Lubin


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Ścinawa "Forum Samorządowe"

Stowarzyszenie

Jana Pawła II 17; 59-330 Ścinawa

tel:76 843 65 21

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szkoły Zawodowej w Rudnej

Stowarzyszenie

Kolejowa 5; 59-305 Rudna

tel:76 849 73 10
faks:zszrudna@wp.pl
e-mail:www.zszrudna.edu.pl

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice

Stowarzyszenie

Gogołowice 21; 59-323 Gogołowice

tel:76 841 00 23 ()
faks:76 841 00 23 ()
e-mail:stowarzyszenie.gogolowice@wp.pl

Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Inicjatyw Społecznych "Par Excellence"

Stowarzyszenie

Sokola 40 lok. 31; 59-300 Lubin

tel:697444617

Stowarzyszenie Nasza Rudna

Klub sportowy

Polkowicka 23; 59-305 Rudna


Stowarzyszenie Opieki Długoterminowej "Otwarta Dłoń"

Stowarzyszenie

Wyszyńskiego 6; 59-300 Lubin

tel:608292582

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Lubinie

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 84; 59-300 Lubin

tel:76 846 18 00

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i z Rodzin Patologicznych "Ochrona Poziomu Życia Osób i Rodzin"

Stowarzyszenie

Sowia 3 lok. 18; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Wrodzonymi Chorobami Siatkówki "Retina"

Stowarzyszenie

Gwarków 31 lok. 28; 59-300 Lubin

tel:604148989

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Anpora

Stowarzyszenie

Jeżynowa 2; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii "Spit"

Stowarzyszenie

Parkowa 1; 59-300 Lubin

tel:76 724 93 86

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych "Równe Szanse"

Stowarzyszenie

Wiertników 11; 59-300 Lubin

tel:76 841 00 30

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie

Stowarzyszenie

Al. Niepodległości 31; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Przyjaciół Sekcji Piłki Nożnej Młodzieżowo-Seniorskiej "Victoria" Tymowa

Stowarzyszenie

Tymowa 153a; 59-330 Tymowa

tel:76 843 61 94

Stowarzyszenie Przyjaznych Romów w Lubinie

Stowarzyszenie

Legnicka 59 lok. 1; 59-300 Lubin

tel:76 844 30 13

Stowarzyszenie Romów w Lubinie

Stowarzyszenie

Staszica 14 lok. 10; 59-300 Lubin

tel:76 841 10 42

Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji "Iskra"

Stowarzyszenie

Jagiełły 39 lok. 3; 59-330 Ścinawa

tel:76 843 69 88

Stowarzyszenie Seniorów "Trzeci Wiek"

Stowarzyszenie

Sienkiewicza 3; 59-300 Lubin

tel:76 746 83 61

Stowarzyszenie Sportowe "Błysk" Studzionki

Stowarzyszenie

Studzionki 22; 59-305 Studzionki


Stowarzyszenie Sportowe "Iskra" Kębłów

Stowarzyszenie

Kębłów 19 lok. 4; 59-305 Kębłów

tel:76 843 91 50

Stowarzyszenie Sportowe "Odra" Chobienia

Stowarzyszenie

Rynek 4 lok. 5; 59-340 Chobienia


Stowarzyszenie Sportowe "Pawia" Lubin

Stowarzyszenie

Sokola 35 lok. 23; 59-300 Lubin

tel:76 844 56 94

Stowarzyszenie Sportowe Ludowy Klub Sportowy "Fortuna Obora"

Klub sportowy

Lubińska 60; 59-335 Obora

tel:76 846 74 04

Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Zagłębia Miedziowego

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 48; 59-301 Lubin

tel:76 847 82 68

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ziemi Ścinawskiej "Mała Ojczyzna"

Stowarzyszenie

Głogowska 3a; 59-330 Ścinawa

faks:mojczyzna.scinawa@wp.pl

Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowej Piłki Nożnej "Złoty Gol"

Stowarzyszenie

Żurawia 13 lok. 1; 59-300 Lubin

tel:76 847 57 67

Stowarzyszenie Sympatyków Zagłębia Lubin "Zagłębie Fanatyków"

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 98; 59-301 Lubin


Stowarzyszenie Transportu Drogowego "Trans-Lubin" w Lubinie

Stowarzyszenie

Magnoliowa 31; 59-300 Lubin

tel:76 846 07 20

Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe "Lubiński Klub Rowerowy Biker"

Stowarzyszenie

Miedziana 33 lok. 4; 59-300 Lubin

tel:76 847 56 11

Stowarzyszenie Turystyki Pieszej "Wędrowiec"

Stowarzyszenie

Armii Krajowej 6 lok. 22; 59-300 Lubin

tel:693127303

Stowarzyszenie Twój Przyjaciel

Stowarzyszenie

Szpitalna 8; 59-330 Ścinawa

tel:606359345
e-mail:anielakohden@interia.pl

Stowarzyszenie Twórców Kultury w Lubinie

Stowarzyszenie

Armii Krajowej 1; 59-300 Lubin


Stowarzyszenie Viribus Unitis

Stowarzyszenie

Gwarków 39 lok. 9; 59-300 Lubin

tel:501476977

Stowarzyszenie Wiejskie - Dialog, Rozwój, Ekologia

Stowarzyszenie

Pieszków 1a; 59-323 Pieszków

tel:76 749 68 65
faks:76 749 68 65
e-mail:raszowka@wp.pl

Stowarzyszenie Wolnych Fotografików "Zez"

Stowarzyszenie

Komisji Edukacji Narodowej 6a; 59-300 Lubin

tel:76 847 86 64

Stowarzyszenie Wspierania Opieki Zdrowotnej w Lubinie "Pacjenci Razem"

Stowarzyszenie

Słoneczna 1; 59-300 Lubin

tel:76 841 02 63

Stowarzyszenie Wspierania Osób i Rodzin z Problemami Psychicznymi "Wspólnota Serc"

Stowarzyszenie

Gen. Bema 6; 59-300 Lubin

tel:76 846 14 25

Stowarzyszenie „Nasz Wiercień”

Stowarzyszenie

Wiercień 60; 59-307 Raszówka

tel:501 237 913 ()
e-mail:naszwiercien@op.pl
www:www.wiercien.pl

Stowarzyszenie: "SKW Pod Patronatem Profesora Janusza Bielawskiego"

Stowarzyszenie

M. Skłodowskiej-Curie 14; 59-300 Lubin

tel:76 844 45 36

Szkolny Związek Sportowy Gminy Rudna z/s w Chobieni

Klub sportowy

Szkolna 2; 59-340 Chobienia

tel:768439523

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lubinie

Stowarzyszenie

Kopernika 16; 59-300 Lubin

tel:76 844 34 05

Towarzystwo Konsultantów Polskich Oddział w Lubinie

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej Curie 98b; 59-300 Lubin

tel:76 846 26 58

Towarzystwo Matematyczne "Limes"

Stowarzyszenie

Szpakowa 1; 59-300 Lubin


Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie, Szyb Bolesław; 59-300 Lubin

tel:76 746 56 40

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Lubinie

Stowarzyszenie

Pawia 8 lok. 3; 59-300 Lubin

tel:76 849 32 91

Towarzystwo Pamięci Ofiar Lubina 82

Stowarzyszenie

Marii Skłodowskiej-Curie 90 ; 59-300 Lubin

tel:76 846 10 38

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział

Stowarzyszenie

Lipowa 1; 59-330 Ścinawa


Towarzystwo Przyjaciół Rudnej

Stowarzyszenie

Kolejowa 3 lok. 2; 59-305 Rudna

tel:76 843 42 81
faks:a_ziel@wp.pl
e-mail:www.tprudnej.free.ngo.pl

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ścinawskiej

Stowarzyszenie

Gen. Świerczewskiego 17; 59-330  Ścinawa

tel:76 843 63 33

Towarzystwo Samorządowe "Zgoda"

Stowarzyszenie

Kard. St. Wyszyńskiego 6 lok. 28; 59-300 Lubin


Uczniowski Klub Sportowy "Mróz"

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 724 73 00

Uczniowski Klub Sportowy "Shark" Rudna

Klub sportowy

Piaskowa 3; 59-305 Rudna

tel:76 846 47 47

Uczniowski Klub Sportowy "Siódemka"

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 724 73 00

Uczniowski Klub Sportowy "Skarpa Orsk"

Klub sportowy

Orsk 7; 59-305 Orsk

tel:76 843 91 10

Uczniowski Klub Sportowy "Śnieżynka"

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 724 73 00

Uczniowski Klub Sportowy "Sparta Chobienia"

Klub sportowy

Szkolna 2; 59-305 Chobienia

tel:76 843 95 23

Uczniowski Klub Sportowy "Sparta" Rudna

Klub sportowy

Piaskowa 3; 59-305 Rudna

tel:76 846 47 47

Uczniowski Klub Sportowy "Społeczniak"

Klub sportowy

Pawia 41; 59-300 Lubin

tel:76 846 37 71

Uczniowski Klub Sportowy "Sprint"

Klub sportowy

Sybiraków 11; 59-300 Lubin

tel:76 724 73 00

Uczniowski Klub Sportowy MDK "Olimp"

Klub sportowy

Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a; 59-300 Lubin

tel:76 847 86 64

Uczniowski Klub Tańca Sportowego Jive

Stowarzyszenie

Tadeusza Kościuszki 25; 59-300 Lubin

tel:601923309

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Stowarzyszenie

Odrodzenia 8; 59-300 Lubin

tel:76 844 36 25

Warsztaty Terapii Zajęciowej " Kameleon"

Stowarzyszenie

Składowa 3; 59-300 Lubin

tel:76 841 10 76

Warsztaty Terapii Zajęciowej "Akademia Życia"

Stowarzyszenie

Wyszyńskiego 6; 59-300 Lubin

tel:76 746 05 06

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe WOPR – Oddział Powiatowy w Lubinie

Stowarzyszenie

Adama Mickiewicza 1 lok. 9; 59-300 Lubin


Wrocławska Grupa Chiropterologiczna

Stowarzyszenie

Małomicka 64 lok. 2; 59-300 Lubin

tel:6 844 23 11

Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rudnej

Ochotnicza Straż Pożarna

Parkowa 7; 59-305 Rudna

tel:76 749 39 19

Zespół Folklorystyczny "Lubin"

Stowarzyszenie

Krzeczyn Wielki 18; 59-311 Krzeczyn Wielki

tel:76 840 86 51
faks:76 840 85 18
e-mail:zesp.lubin@wp.pl

Związek Pracodawców "Polska Miedź"

Stowarzyszenie

Skłodowskiej-Curie 90; 59-300 Lubin

tel:81 847 85 86

Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego – Oddział Powiatowy im. gen. Karola Świerczewskiego w Lubinie

Stowarzyszenie

Curie-Skłodowskiej 14a; 59-300 Lubin